TOP Woordvinding

De meeste mensen met afasie hebben problemen met het vinden van woorden.
Met dit programma kunt u thuis oefenen om woorden te vinden en te schrijven.
U kunt hulp krijgen om op het woord te komen en u kunt uw antwoord controleren.